गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

ताजा सूचना
 • बासुदेव रेग्मी
  बासुदेव रेग्मी

  कार्यालय प्रमुख

  ९८५६०११४६५

  regmibasu@gmail.com

 • मिलन आचार्य
  मिलन आचार्य

  सूचना अधिकारी

  ९८५६०८८२५३

  milan.new2007@gmail.com

उद्देश्य
सूचना तथा समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
आवेदक छनौट गरिएको सूचना [समुदायस्तरमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम] 2079-12-19
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति र समय परिवर्तन गरिएको सूचना । 2079-12-02
आवेदक छनौट गरिएको सूचना [स्याउ भण्डारणको लागी कोल्डरुम निर्माण कार्यक्रम]। 2079-11-05
प्रकाशन तथा फारमहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्याउ, ओखर र खुर्पानी खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव 2079-09-18
प्रस्ताव ढाँचाः साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम 2079-05-16
प्रस्ताव ढाँचाः कोल्ड स्टोर / कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम 2079-05-16
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्ताव ढाँचा 2079-06-03
निबेदन ढाँचा 2079-06-03
प्रतिबद्दता पत्र 2079-06-03
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्वतः प्रकाशन (२०७९ साउन - असोज) 2079-07-29
स्वतः प्रकाशन (आ.व. २०७८/०७९) 2079-04-01
कानुनी दस्तावेज​
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्याउ, ओखर र खुर्पानी खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७९ 2079-09-12
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ 2077-10-08
कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड-२०७७ 2077-09-04
कार्यक्रम
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी – २०७७/०८/१४ 2077-08-14
पात्रो

फेसबुक

ट्विटर